top of page
Fotoshoot voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Fotoshoot


 

 1. De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op al de prestaties en overeenkomsten.

 2. Alle prestaties met betrekking tot fotografie sessies dienen vooraf betaald te worden. De vervaldatum van het factuur dient gerespecteerd te worden. 

 3. Prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking blijft echter ongewijzigd ongeacht de eventuele prijsstijging.

 4. Beeldmateriaal gemaakt door Katrien Meeusen Fotografie kan ter allen tijden gepubliceerd worden op haar sociale media. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden, publicaties, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen voor of op de dag van de sessie.

 5. Beeldmateriaal gemaakt door Katrien Meeusen Fotografie worden aanschouwd als een artistiek werk en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de fotosessie koopt de klant het recht om de foto's te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden.

 6. De foto's worden geleverd in JPEG formaat in hoge resolutie en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere!

 7. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.

 8. Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden zorgvuldig geselecteerd en vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. Onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden.

 9. De fotograaf bewerkt de foto's enkel in haar eigen stijl. Men verwacht dat deze gekend is bij boeking. Andere stijlen worden niet uitgevoerd. Bij specifieke wensen wordt gevraagd deze te bespreken VOOR de effectieve boeking.

 10. De bestanden van de fotosessie worden tot 6 maanden na afloop van de sessie bewaard. Bij overmacht situaties die leiden tot gegevensverlies ( waaronder defect aan geheugenkaart, fototoestel, en/of materiaal- of datacrash ) kan Katrien Meeusen Fotografie op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.

 11. Wanneer het bewolkt is kan de shoot gewoon doorgaan. Als door weersomstandigheden een shoot niet kan doorgaan, laat ik zo snel mogelijk iets weten om de shoot te verzetten.

 12. Wanneer een klant niet komt opdagen bij een shoot, zal het volledige bedrag in rekening gebracht worden.

 13. Bij annulatie voor een shoot zonder te verplaatsen naar een ander moment, zal er 50% in rekening worden gebracht

 14. Indien je de shoot wil verplaatsen dient er onmiddellijk een nieuwe datum ingepland te worden.

 15. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. 

 16. De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever. De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade als gevolg van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of verlies van gegevens.

 17. Bij het boeken van een shoot gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden Workshop en reizen

 1. Aanmelding

 Aanmelding voor een workshop of fotoreis vindt per e-mail plaats en zal per e-mail worden bevestigd.
Uiterlijk 7 dagen voor de geplande (vertrek-)datum ontvangen de deelnemers per e-mail aanvullende informatie over de   workshop/fotoreis (routebeschrijving, etc.).

 

    2. Betaling

 Workshop
 Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging van aanmelding, maar uiterlijk 4 weken   voor de geplande datum, te worden betaald door overboeking op bankrekeningnummer BE62 1325 5446 3761 (tnv. Katrien   Meeusen Fotografie – onder vermelding van onderwerp van de workshop en de datum).

 Fotoreis
Het verschuldigde bedrag dient in twee termijnen te worden betaald door overboeking op bankrekeningnummer
BE62 1325 5446 3761 (tnv. Katrien Meeusen Fotografie – onder vermelding van fotoreis en de vertrekdatum):
•    1e termijn    € 200,00    binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging dat de reis definitief doorgaat
•    2e termijn    restbedrag    uiterlijk 14 dagen voor de geplande vertrekdatum


    3. Annulering door deelnemer
 Workshop
Indien een deelnemer door bijzondere omstandigheden op de geplande datum verhinderd is, kan tot 4 weken voor de   geplande datum worden geannuleerd. In overleg zal dan naar een alternatieve datum worden gezocht. Mocht dit niet   mogelijk zijn, zal het cursusgeld worden teruggestort.
Bij annulering binnen 4 weken voor de geplande datum, zal 50% van het cursusgeld worden teruggestort.
Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande datum of bij afwezigheid tijdens de workshop zonder bericht, zal geen   restitutie van het cursusgeld plaatsvinden.
 Fotoreis
Indien een deelnemer door bijzondere omstandigheden verhinderd is, kan tot 4 weken voor de geplande vertrekdatum   worden geannuleerd. Op basis van de op het moment van annulering door de organisatie aangegane verplichtingen zal   bepaald worden welke restitutie zal plaatsvinden. Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande vertrekdatum of bij   afwezigheid zonder bericht, zijn in ieder geval de kosten voor verblijf en reis/overtocht verschuldigd.


   4. Annulering workshop/fotoreis
Indien een workshop/fotoreis door onvoldoende deelname of door onvoorziene omstandigheden niet door kan gaan,   zullen de deelnemers uiterlijk 7 dagen voor de geplande datum hierover worden geïnformeerd en zal een alternatieve   datum worden voorgesteld.
Indien er geen alternatieve datum kan worden vastgesteld en/of indien een deelnemer op de alternatieve datum niet   beschikbaar is, zal het cursusgeld / de reissom volledig worden teruggestort.


   5. Wijziging programma
Katrien Meeusen|Fotografie behoudt zich het recht voor om tijdens de workshop/fotoreis het programma aan te passen   indien lokale omstandigheden en/of weersomstandigheden hiertoe aanleiding geven.


   6. Aansprakelijkheid
Katrien Meeusen|Fotografie is op generlei wijze aansprakelijk en. kan niet gehouden worden tot enige vergoeding voor   verlies, schade of letsel ontstaan door of tijdens de workshop/fotoreis, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid   ontstaan.
De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de risico's van deelname aan de workshop/fotoreis. Aanbevolen   wordt een reis-, kostbaarheden- en/of apparatuurverzekering af te sluiten.


 Door inschrijving verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de voorwaarden en Katrien Meeusen|Fotografie te   vrijwaren voor aansprakelijkheid.
 

Workshop en reizen voorwaarden
bottom of page